Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Az „istenadta” nép. Nép és tömeg a hatalom szemszögéből
2018 szeptember 10. hétfő, 13:50

Történelemtanárok (28.) Országos Konferenciája

2018. október 6, szombat 10.00

Kossuth Klub (1088 Múzeum u. 7.)

 

Hogyan tekintettek az egyes államok vezető személyiségei (királyok, elnökök, pártfőtitkárok stb.) és testületei (törvényhozások, miniszterek, hatalmi elitek) az általuk irányított, tőlük függő emberek sokaságára? Alattvalók szürke és csendes sokaságának tűntek-e a hatalom csúcsairól, vagy éppen mindenkor potenciális veszélyforrásnak? A modern történettudomány régóta felismerte, hogy a múlt nem csupán a nagy, kivételes történelmi személyiségekről szól, hanem az egyénekből társadalmi csoportokká szerveződő tömegekről is. A konferencia célja, hogy egyes történelmi korszakok példáján bemutassa, hogyan alakult tömeg (nép) és hatalom kapcsolata, hogyan gondolkodtak egymásról irányítók és irányítottak, mit jelentett a hatalom tisztelete, vagy éppen az attól való félelem. Mennyiben volt igaznak tekinthető, hogy a „nép szava Isten szava”, vagyis melyek voltak a nagy tömegek által támogatott, ámde igazságtalan rezsimek? Mikor voltak igaztalanok az államok vezetői részéről a „népre”, „népakaratra” való hivatkozások? Nemcsak a modern politikát jellemezte továbbá, hogy a hatalom birtokosai tájékoztatni, meggyőzni, vagy épp mozgósítani akarták államuk lakosait, vagyis hogyan, milyen elvek szerint és milyen sikerrel működtek a különböző propagandagépezetek? A konferencia foglalkozni kíván továbbá a témakörnek a történelemtanítás napi gyakorlatában való hasznosíthatóságával, vagyis azzal a pedagógiai kérdéssel: mit és hogyan tanítsunk a tömeg jelenségével kapcsolatosan, hogyan tudjuk hitelesen bemutatni az egyes államokra jellemző hatalomfelfogásokat és alkalmazott propaganda eszközöket.


Állásfoglalás


A konferencián adtuk át a Szabó Magdi-plakettet. Vódli Zsolt laudációja itt olvasható. + Videó a díjátadásról


Program

Köszöntő: Miklósi László, a TTE elnöke + Videó

Megnyitó: Zsoldos Attila az MTA Filozófiai és Történelemtudományok Osztályának elnöke – Videó

Nyitó előadás: A hatalom elviselhetetlen könnyedsége + PPT + Videó
Csepeli György
(prof. emeritus, ELTE TÁTK, ME BTK)

Előadások:

A budapesti tömeg a Nagy Háború idején. Az előadás írásos változata + PPT + Videó
Bihari Péter
(vezető tanár, Fazekas Mihály Gimnázium)

A “We Decade”: a hatvanas évek közösségi élményei az Egyesült Államokban + PPT + Videó
Glant Tibor
(egyet. docens, Debreceni Egyetem BTK Angol-Amerikai Intézet)

Maoval Mao ellen, avagy hatalmi kommunikáció a Kínai Népköztársaság megreformálásának korában + PPT + Videó
Kasznár Attila (egyet. docens, tanszékvezető, NKE Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék)

A demokrácia fogalomtörténete, avagy a többség zsarnoksága + PPT + Videó
Nyirkos Tamás 
(egyet. docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet)

Kerekasztal-beszélgetés – Videó

Hogyan tanítsuk? – Videó
A NAT-tervezet véleményezése, módszertani kérdések megvitatása, ajánlások megfogalmazása
A TTE elnökének vitaindító PPT-je


A Történelemtanárok Egylete a pedagógus-továbbképzésbe beszámítható igazolást tud kiállítani azoknak, akik regisztráltak és részt vesznek Az „istenadta” nép. Nép és tömeg a hatalom szemszögéből – Történelemtanárok 28. Országos Konferenciája c. tudományos tanácskozáson. Ha igazolást szeretne, kérjük, jelezze az iroda@tte.hu címen.


Facebook-esemény


A konferencia képei


Sajtóvisszhang:
Hír TV

Újkor: A hatalomgyakorlás múltja és a történelemtanítás jövője

 

A konferencia támogatója:

Vissza