Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Esélyegyenlőség, a pedagógusok munkájának elismerése
-0001 november 30. hétfő, 0:00

A
Parlament által tegnap elfogadott törvénymódosítás megteremti a jogi
kereteket ahhoz, hogy minden gyermek, minden tanuló lehetőséget kapjon a
sikeres iskolakezdéshez és az iskola sikeres befejezéséhez.

A törvénymódosítás alapján új
többcélú intézmény létrehozására nyílik lehetőség azokon a településeken
ahol az alacsony gyermeklétszám miatt nincs lehetőség önálló bölcsődei
csoport, önálló óvodai csoport kialakítására. Az új intézmény az
egységes óvoda-bölcsőde, amely befogadhatja az óvodás gyermekek mellett a
két évesnél idősebb bölcsődés korú gyermekeket is.

 

A
sikeres iskolakezdés előfeltétele, hogy a gyermek minél hosszabb ideig
óvodába járjon. A gyakorlat azt igazolja, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű, az átlagosnál szegényebb szociális helyzetben lévő
családokból, ahol a szülők iskolázottsága is alacsony a gyermekek nem,
vagy csak rövid ideig járnak az óvodába. A javaslat bevezeti az
óvodáztatási segélyt, amelyre akkor válik jogosulttá a szülő, ha
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekét három vagy négy éves korában
beíratja az óvodába.

 

Az
elmúlt időszakban nagy visszhangot kaptak azok az esetek, amikor a
tanuló erőszakos magatartása megzavarta az iskola életét, lehetetlenné
tette tanulótársai részére a nyugodt tanulást. Az új rendelkezések
alapján a szülő kötelezhető arra, hogy ilyen esetben vigye el gyermekét
az iskolapszichológushoz és vegye igénybe gyermeke a részére ajánlott
fejlesztő foglalkozásokat. A törvénymódosítás nem érintette az
iskoláknak azt a jogát és kötelezettségét, hogy indokolt esetben kérje a
családvédelemmel foglalkozó szervek, a gyermekvédelemmel foglalkozó
szervek, legsúlyosabb esetben az ügyészség, a rendőrség
segítségét.

 

Az
elmúlt évben nem egy esetben okozott problémát, hogy meghatározott
településen nem biztosítják az óvodai szolgáltatás igénybevételét,
illetve nincs olyan általános iskola, amely ellátná az úgynevezett
kötelező felvételi feladatokat. Az Oktatási Hivatal arra kap
felhatalmazást a törvényben, hogy kijelölje azt az önkormányzati
feladatellátásban részt vevő óvodát, illetve általános iskolát, amelyik
nem tagadhatja meg a gyermek, illetve a tanuló felvételét. A kijelölés
költségeit annak az önkormányzatnak kell megfizetnie, amelyik nem
gondoskodott az óvodai nevelés, illetve az iskolai oktatás
megszervezéséről.

 

Az
Oktatási Hivatal megállapíthatja az óvodai felvétel, a tanulói
jogviszony, a kollégiumi tagsági jogviszony létrejöttét, ha hatósági
ellenőrzés során feltárja, hogy a nevelési-oktatási intézmény a
felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő
bánásmód követelményét. Ilyen döntést a Hivatal a szülő kérelmére
hozhat.

 

A
javaslat elfogadásával az Országgyűlés felhatalmazta a Kormányt arra,
hogy meghozza azokat a szükséges intézkedéseket, megalkossa azt a
rendeletet, amely biztosítja, hogy azok a pedagógusok, akik átlagon
felüli teljesítményt nyújtanak nagyobb jövedelemre tegyenek szert.
Ugyancsak a Kormány szabályozhatja a törvény új felhatalmazása alapján a
pályakezdő pedagógusok átlagostól eltérő díjazását.

Vissza