Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Miklósi László
-0001 november 30. hétfő, 0:00

A Történelemtanárok Egylete elnöke

Munkahely neve, címe: Huzella Tivadar Általános Iskola
2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.
E-mail: ml@tte.hu


Életrajz

Általános iskolai tanár. Önkormányzati és alapítványi, belvárosi és peremkerületi iskolákban egyaránt tanít: Kossuth Téri Általános Iskola (Bp., XIX. ker., 1985-86.), Irányi Dániel Általános Iskola (Bp., V. ker.,1986-94.), Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány (Bp., XXI. ker.,1994-95.), Karácsony Sándor Általános Iskola (Bp., XXI. ker.,1996-2001.)


1989-ben a Történelemtanárok Egylete megalapítását kezdeményezi; 1989-95-ig az Egylet ügyvivője, azóta elnöke. Nevéhez fűződik az 1991-től évente megrendezett Történelemtanárok Országos Konferenciájának szervezése. A 1990-es évek első felében számos NAT-Konferencián az Ember és társadalom illetve a történelem c. szekció vezetője. Országos oktatáspolitikai tanácskozások szervezője-rendezője (NAT: 1995, Érettségi: 1996., Alapműveltségi vizsga: 1997., Pedagógus-továbbképzés, -átképzés: 1998.).
Fontosnak tekinti a szakmai nyilvánosságot, az információcserét: 1995-től a TTE Hírmondó szerkesztője, 1998-ban létrehozza a TTE honlapját, annak szerkesztője. Ugyanebben az évben Internetes levelezőlistát (Törifórum) kezdeményez, ennek moderátora.

Tagja az Izraelbe utazó első magyar hivatalos pedagógus küldöttségnek. Egyúttal elvégez egy 120 órás, a Holocausttal foglalkozó továbbképzést is (1997.). Történelem tantárgyi szakértő (1998.). Tankönyvreferensi pedagógus-továbbképzést is végez (1999.).
Tankönyveket és segédanyagokat bírál, oktatáspolitikai dokumentumokat véleményez, cikkeket, tanulmányokat ír. 1994-ben megszervezi, s azóta koordinálja a Fővárosi Pedagógus Szakmai Szervezetek Információs Központja munkáját.

Képviseletek: A Közoktatáspolitikai Tanács tagja, a Szakmai Szervezetek Oldalának szóvivője (1997-2004), tagja a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának (2004), a Soros Alapítvány Társadalomismeret szakkuratóriumának (1995-98), a Cartographia Kft. történelmi térképeket gondozó szerkesztőbizottságának (1995-), az alapműveltségi vizsga ún. legitimációs bizottságának (1996-99), az Iskolatörténeti Emlékbizottságnak (1995-97), az Iskolai Történelmi Emléknapok Bizottságnak (2000) illetve a Holokauszt-emléknap Bizottságnak (2000).
Részt vesz a A Nemzeti Emlékezet Program kidolgozásában és irányításában (2003-). Tagja a Holokauszt Közalapítvány oktatási tanácsadó tesületének (2006).
A tankönyvi jóváhagyás során referensi feladatot lát el (1999-), rendszeres meghívottja a Magyar Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának.

Kitüntetés
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2005)


Fontosabb cikkek

• A történelemtanítás (egyik) ünnepe: Történelemtanárok Országos Konferenciája (Köznevelés, 1995. november 17.)
Történelemtanítás és a rendszerváltás (Új Pedagógiai Szemle, 1996/2.)
• László Miklósi et Paul Gradvohl: Changement de système et enseignement de l’histoire Entretiens sur l’enseignement de l’histoire du XXe siècle
• A mozaikszerű korrektség avagy: összeállnak-e a puzzle darabkái ? /Lator László: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára, Nemzeti Tankönyvkiadó/ (Tandem, 1996/2.)
• Egy lehetséges alternatíva: vizsga a 8. osztály végén (Új Pedagógiai Szemle, 1997/5.)
• Gurulnak a kövek, avagy: Merre (?) Tovább (?) – az iskolaszerkezet és a NAT – (Élet és Irodalom, 1997. szept.; ANATÓMIA – Bp., 1997.)
• Történelemtanítás hajóhintában (Népszabadság, 1999. március 3.)
• Sirassuk vagy vigadjunk – egy modernizációs kísérlet margójára (Új Pedagógiai Szemle, 1999/6.)
• Történelmi kalandozás járatlan úton /Bihari Péter: A 19. század története fiataloknak – kézirat, Holnap Kiadó/ (Támpont, 1999. november)
• Tíz év múltán – március 15. (Népszava, 2000. március 22.)
• Az emléknapok inflációja (HVG, 2000. június 17.)
• Nevelhetünk-e toleranciára? (Népszava, 2001. április 13.)
• A szakmai öntevékenység segítéséért… A Történelemtanárok Egyletének munkájáról (Módszertani Lapok Történelem, 2002. 3. szám)
Lehetetlen? – Írás egy honlapról (Újkép, Szabadka, 2002. november-december)


Továbbá

Eddig 4 alkalommal szólalt fel a Parlamentben oktatással foglalkozó nyílt bizottsági vitanapokon.


Cikkek róla

• Ki kicsoda a Pedagógiában? (Keraban Kiadó, 1997.)
• Ki kicsoda 2000 (Greger-Biográf Kiadó, 1999.)


CD szerkesztése

• Élet a polgárosodó Magyarországon – Játékos feladatok általános és középiskolásoknak (Cartographia Kft. – 2001.)
• Mindennapok Magyarországon Mohácstól a reformkorig – Játékos feladatok általános és középiskolásoknak (Cartographia Kft. – 2003-2004.)


Tankönyvbírálatok (Társszerzőként, a TTE Tankönyvbíráló Műhelyének tagjaként)

• Helméczy Mátyás: Történelem 8. Tankönyvkiadó, 1990
• Fekete Pál: Történelem 8. Tankönyvkiadó , 1991
• Szabó Péter: Történelem 6. Tankönyvkiadó, 1994
• ifj. Lator László: Történelem a középiskolák IV. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995
• Horváth Péter: Feladatok, rejtvények történelemből Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996
• Szabó Péter: Történelem II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.
• Salamon Konrád: Történelem IV., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998.

Továbbá számos művet bírált tankönyv-referensként.

Vissza