Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Konferencia a vallási üldözésről
2018 július 10. kedd, 14:28

Meghívó

A Magyar Vallástudományi Társaság

A Károli Gáspár Református Egyetemmel közös szervezésben

meghirdeti éves konferenciáját, melynek témája:

Vallási üldözés

Időpont: 2018. október 26., péntek

Helyszín: Károli Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

1088 Budapest, Reviczky utca 4.


A „Vallási üldözés” témafelvetés egyfelől a jelenkori világpolitikai jelenségekre, így a kereszténység üldözésének mozgatórugóira is irányul, másfelől azonban mélyebbre is kérdez, illetve elméleti kérdéseket is felszínre hoz: Miért kíséri a vallásokat a vallási türelmetlenség és a belőle fakadó üldözés? Van-e ellenszer az ilyen türelmetlenség és üldözés ellen? Miért és mennyire jellemez egyes vallásokat a kizárólagosság igénye? – Kérdésfelvetésünk azonban megfogalmazható történeti oldalról is: Közelebbről mi váltott ki nagy vallási üldözési hullámokat az egyetemes történelem meghatározó korszakaiban? Mennyire színezte át ezeket az üldözéseket a politika és az ideológia? Voltak-e a vallási üldözést kevésbé praktizáló korszakok és régiók a világtörténelemben, és ha igen, miért? Mik a vallási üldözés általánosan jellemző jegyei? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket elemző és megválaszoló, eddig publikálatlan, új kutatási eredményeket tartalmazó előadások rövidleteit várjuk. Az előadások időtartama 20 perc, a rövidletek terjedelme 10-20 sor. Tudományos fokozat nélküli jelentkezők esetén tisztelettel kérünk szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket is.

Rövidletek leadási ímélcíme: mvassanyi@yahoo.com

Rövidletek leadási határideje: 2018. augusztus 31.

Visszajelzési határidő: 2018. szeptember 15.

 

Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

MVT vezetősége:

Mezei Balázs elnök

Kovács Ábrahám főtitkár

Szilágyi Zsolt alelnök

Vassányi Miklós alelnök

Szászfalvi Márta kincstárnok

Vissza