Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

A Történelemtanárok 26. Országos Konferenciájának állásfoglalása
2016 október 10. hétfő, 15:25

A Történelemtanárok 26. Országos Konferenciájának állásfoglalása a demokraták tanításának fontosságáról, az új kerettantervről, az érettségi vizsgán használható atlaszokról, a szabad tankönyvválasztásról és a gazdasági-jogi ismeretek tanításának fontosságáról.

 

 

 

 

A Történelemtanárok 26. Országos Konferenciájának állásfoglalása

 

1. Alapvetően új kerettanterv az általános iskoláknak

 

A konferencia elengedhetetlennek tartja, hogy a kerettanterv átdolgozását megelőzően érdemi egyeztetés történjen valamennyi szakmai szervezettel.
Azt tapasztaljuk, kevéssé hatékony, hogy mind általános, mind középiskolában az őskortól napjainkig végigtanítjuk a történelmet. Javasoljuk, kezdődjék meg az általános iskolai történelem kerettanterv érdemi újragondolása a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével.

 

2. Tanítsunk a demokratákról, gyakoroljuk a demokráciát

 

A kerettanterv tervezett átdolgozása során kapjanak megfelelő hangsúlyt a 20. századi demokratikus irányzatok, politikusok.
Az iskolák mindennapi gyakorlatában is természetes módon legyen jelen a demokráciára nevelés, a demokratikus gyakorlat: tudatos, aktív állampolgárrá kell nevelni diákjainkat.
Elengedhetetlen a vitakultúra tanítása egyebek mellett a disputa módszer alkalmazásával.

 

3. Szabadon választható atlaszt és felmenő rendszerű változásokat

 

Helyesnek tartjuk, hogy 2015-ben rendezett konferenciánk 10 ezer aláíró támogatóval is megerősített javaslatát a Minisztérium figyelembe vette, és ebben a tanévben még szabadon választható a történelematlasz az érettségi vizsgán.
Ugyanakkor nem tartjuk elfogadhatónak, hogy ezt csak egy tanévre engedélyezték. A jelenlegi tanév után is legyen használható az érettségi vizsgán bármely középiskolai történelmi atlasz.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy diákok és tanárok érettségi vizsgára való készülését azzal nehezítik, hogy a szabályokat, követelményeiket „menet közben” módosítják. Az érettségi vizsga változásai kizárólag felmenő rendszerben léptethetőek életbe, vagyis minden diák középiskolai tanulmányainak megkezdésekor, de legalábbis négy évvel az érettségi előtt tudhassa, milyen érettségire számíthat az éppen tanult tananyagrészből.

 

4. Szabad tankönyvválasztást!

 

A tapasztalat is megerősítette: a tanításban, tanulásban hiányoznak a korábban jól használható tankönyvek. A hibás tankönyvek javítása mellett elkerülhetetlen a szabad tankönyvpiac újbóli megteremtése. Valamennyi érintett bevonásával kell egyeztetni a szükséges lépésekről.

 

5. Teremtsék meg a gazdasági és jogi ismeretek oktatásának reális feltételeit!

 

Üdvözöljük, hogy a diákoknak gazdasági, jogi ismereteket is el kell sajátítaniuk. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez csak akkor lehet eredményes, ha ezt kellően felkészült, kompetens tanárok tanítják, és ha ez a tematika nem bővíti tovább az amúgy is elvégezhetetlen mennyiségű tananyagot. Ugyanakkor kevéssé célszerű ezt a tematikát a 8., illetve 12. évfolyam végére helyezni.

Az állásfoglalás itt letölthető PDF formátumban

2016. október 8.
Történelemtanárok 26. Országos Konferenciája
Vissza