Hirdetés

Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Történelemtanítás

Rainer M. János: Az újraértelmezett hagyomány – a Kádár korszak demokratikus ellenzéke és elődei
2016 december 7. szerda, 12:19

Rainer M. János előadásának írásos változata. Az előadás az Emlékezetkiesés, avagy demokratikus hagyományainkról című konferencián hangzott el. Az előadás itt letölthető PDF formátumban

Bővebben...
 
Trianon mítoszai
2010 május 31. hétfő, 9:15

„Igaz, hogy kilenc évtized (méghozzá nagyon is tartalmas, fordulatos időszak) telt el azóta, így mondhatjuk, hogy mindez már történelem, de tudjuk, érezzük, hogy a „Trianon” kifejezés a magyar történelemben olyan bonyolult társadalomlélektani folyamatok kiváltója és meghatározója, amit nem lehet besorolni a kronológiai összefoglalások átlagos eseményei közé.” (dr. Fazekas Csaba)

Bővebben...
 
„Netmédia – netgyerekek” – Az internet és a történelemtanítás
2009 december 22. kedd, 0:00

A szaktanárok feladata, felelőssége, hogy tanítványaikkal megismertessék a szakmailag adekvát honlapokat, adatbázisokat – írja Miklósi László Történelemtanítás a gyakorlatban című sorozatunk 24. cikkében.

Bővebben...
 
Egyéni fejlesztési terv
2009 december 11. péntek, 0:00

Javaslatok tanulási kudarcnak kitett tanulók egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez és differenciált óravezetéshez a szakrendszerű történelemtanításban (Békés Anna)

Bővebben...
 
Írjunk együtt könyvet! – A projektmódszer
2009 december 4. péntek, 0:00

A pedagógiai projekt megfordítja a tanulás folyamatát – egy gyakorlati problémából vagy megoldásra váró feladatból indul ki. Vagyis az elmélet csak annyira kell, amennyire a feladat igényes megoldása azt megkívánja. Stefány Judit ezt egy az antik világról szóló kötet összeállításán szemlélteti. A módszert bővebben szemlélteti az „Anne Frank és én” című kisepocha.

Bővebben...
 
A helytörténet mint választható érettségi témakör
2009 november 27. péntek, 0:00

A mikrostrukturák beható tanulmányozása, részletező szinte mikroszkopikus feltárása gyakran megkönnyíti a makrovilág, vagyis az ország, a nemzet kellően árnyalt történetének bemutatását is. (Gyuriczáné Boczkó Ágnes)

Bővebben...
 
Semmi sem az, aminek látszik? – A (kép-) forráskritikai attitűd kialakítása
2009 november 19. csütörtök, 0:00

Az ábrázolási tilalomnak is megvan a maga története – avagy hogyan alakítsunk ki (kép-) forráskritikai attitűdöt. Áttekintés a Severusoktól a „Füttyös kalauz”-ig. Reparszky Ildikó írása.

Bővebben...
 
Hogyan éltek? – Zsidó élettörténetek a 20. században
2009 november 12. csütörtök, 0:00

A huszadik századi közép-európai zsidó élet tanítása személyes történeteken és képeken keresztül. Interjú Sárdi Dórával a Centropa Magyarország alapító tagjával. Az interjút Kádár Anna, az óravázlatot Sárdi Dóra készítette.

Bővebben...
 
Amikor mindenki szava fontos: a csoportmunka
2009 november 5. csütörtök, 0:00

Az a szervezési forma, amelyről beszélni fogok, egy teljes, 45 perces órát igénybe vesz, és – mint említettem – olyan esetekben alkalmazható, amikor jól építhetünk a diákok eddig tudására (pl. forráselemzés, összefoglalás). (Mendly Lajos)

Bővebben...
 
Ott másként van? Szinkron atlaszhasználat
2009 október 22. csütörtök, 0:00

A megszerzett ismeretek alkalmazására, interiorizálására kiváló lehetőséget teremthet, ha a különböző szaktárgyi atlaszokat egyszerre használjuk, egyes tényeket, adatokat összehasonlítunk – mindezt esetleg a kooperatív tanulás módszereire alapozva. (Baracs Nóra)

Bővebben...
 
A romák és a munka, 15–19. század, vegyes források segítségével
2009 október 16. péntek, 0:00

A történelem oktatása az egyik terület, ahol el lehet magyarázni: a felnőtt roma népesség túlnyomó többsége dolgozott minden olyan korszakban, amikor lehetősége volt rá. Ez az alaptétele Dupcsik Csaba óratervének.

Bővebben...
 
A horizont kérdése: Diák Verzió
2009 október 9. péntek, 0:00

A Verzió Nemzetközi Emberjogi Filmfesztivál magában is számot kellene tartania a történelmtanárok érdeklődésére, ez fokozottan igaz a Diák Verzióra, illetve a fesztivál alternatív történelemóráira. Zádori Zsuzsával, a fesztivál szervezőjével Kádár Anna készített interjút.

Bővebben...