Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Történelemtanítás a gyakorlatban

„Netmédia – netgyerekek” – Az internet és a történelemtanítás
2009 december 22. kedd, 0:00

A szaktanárok feladata, felelőssége, hogy tanítványaikkal megismertessék a szakmailag adekvát honlapokat, adatbázisokat – írja Miklósi László Történelemtanítás a gyakorlatban című sorozatunk 24. cikkében.

Bővebben...
 
Ami a tankönyv lapjai mögött van: Személyes emlékek a történelemórán
2009 június 25. csütörtök, 0:00

A múlt tanulmányozásának letisztult, rendszerező és esetlegességeket eltüntető tankönyvi nézőpontja, illetve a történeti fősodorból gyakran kilógó egyedi történetek kusza valósága, egymást kölcsönösen kiegészítő és hitelesítő nézőpontot jelenthet a történelem tanításában. (Gönczöl Enikő)

Bővebben...
 
Vizualitás, élményszerűség: Mátyás kora
2009 június 4. csütörtök, 0:00

Iskola tananyaga nem lehet a tudományos irodalom kicsinyített mása. Hogyan lehet elkerülni ezt a buktatót? Lőrinc László ezt kísérli meg bemutatni Mátyás koráról szóló óratervével – rögtön két változatban.

Bővebben...
 
„Itt minden mozog!”: Az interaktív térképek használata általános iskolában
2009 június 11. csütörtök, 0:00

A hagyományos módszereket a pedagógiában újdonságokkal kell vegyíteni, hogy ne váljék egyhangúvá a diákok munkája. A pedagógusnak mindig a megfelelő időben kell bevetnie, az érdekességeket, újdonságokat. Ennek eszköze lehet például az interaktív térkép. (Balhegy Gabriella)

Bővebben...
 
Villámkártyák: A kooperatív tanulási eszközök a hétköznapokban
2009 május 7. csütörtök, 0:00

A kooperatív módszerek alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a diákok aktív részvételére, és ezzel a motiváltságuk is nő. Az ilyen módszerrel megtartott órákon párhuzamos interakciók zajlanak, vagyis egyszerre 5-6 interakció folyik. Újszerűségével felkelti a tanulók érdeklődését, és ez a figyelem később a tantárgyra is áttevődik. (Szabadiné Viszmeg Erzsébet)

Bővebben...
 
Sorstörténetek – A névjegy mint pedagógiai eszköz
2009 május 14. csütörtök, 0:00

A névjegy rövidebb-hosszabb életrajzot tartalmazó leírás – többnyire szerepkártyákon. Legfőbb pedagógiai előnye a személyesség és az életszerűség. Erre most a trianoni békeszerződés társadalmi hatásainak többoldalú (multiperspektivikus) bemutatását hozzuk példának. (Jakab György)

Bővebben...
 
Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán
2009 május 21. csütörtök, 0:00

A diagramnak a szemléletesség jelenti a nagy előnyét a táblázatos formában megadott adatsorral szemben, ugyanakkor, ez a szemléletesség problémák forrásává is válhat… a forráskritikai attitűdök és készségek kifejlesztése alapvető fontosságú a történelmi folyamatok értelmezésében. (Dupcsik Csaba)

Bővebben...
 
Viccek, karikatúrák, anekdoták: avagy a humor szerepe a történelem tanításában
2009 május 28. csütörtök, 0:00

A humor segíthet, hogy a figyelem fókuszába a történelem meghatározó vonásai kerüljenek, orientálja hallgatóságát, tömörségével segít a lényeges információk felfedezésében. Mindez könnyen szemléltethető egy a 70-es évek hétköznapjait bemutató órán. (F. Tóth Zoltán)

Bővebben...
 
Dramaturgia és feszültségteremtés a töriórán
2009 április 16. csütörtök, 0:00

Tartalmi cél a nácik hatalomrakerülésének megértése, ezen keresztül a demokratikus választások működése, érzelmi és érdekszempontok. Cél a gondolkodás, a sokoldalú megközelítés elősegítése. (Lőrinc László)

Bővebben...
 
Családi fényképek mint források a történelemórán
2009 április 23. csütörtök, 0:00

Több korszaknál, de különösen a Kádár-kornál építhetünk a fotókra több órát is. Témák (öltözködés, lakás, foglalkozások, közlekedés, oktatás, családi élet, ünnepek stb.) szerint rendezve a képeket egy-egy csoport megadott szempontok alapján „beszélteti” a fényképeket. (Repárszky Ildikó)

Bővebben...
 
Differenciálás a történelemórán
2009 április 30. csütörtök, 0:00

Javaslatok tanulási a kudarcnak kitett tanulók egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez és a differenciált óravezetéshez a szakrendszerű történelemtanításban. (Békés Anna)

Bővebben...
 
Gazdálkodj okosan! – az 1960-as, 70-es évek gazdasága, életformája
2009 június 18. csütörtök, 0:00

A társasjátékok többsége lényegében időtlen – nem kötődnek egyetlen időszakhoz, korszakhoz sem. A Gazdálkodj okosan! játékot viszont (mind története, mind szemlélete révén) szoros szálak fűzik egy bizonyos társadalmi, gazdasági közeghez, az 1960-as, 1970-es évek magyarországi szocializmusához. (Bánki István)

Bővebben...