Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Szlovák és magyar történelemtanárok találkozója
2001 január 9. kedd, 0:00

A közelmúltban szlovák és magyar történelemtanárok találkoztak Pilisborosjenőn. Az érdekes találkozón a TTE elnöke és egyik alelnöke is részt vett. (Forrás: Palatábla)

2000. december 3-4-e között Szlovák és magyar történelemtanárok találkozója címmel nemzetközi szeminárium (a továbbiakban Szeminárium) zajlott le Pilisborosjenőn. A Szeminárium kapcsolódott a 2112/2000. (V.31.) Kormány Határozat által működtetett Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság munkatervéhez, valamint az Európa Tanács “A XX. századi történelem tanítása” programjához. A Szemináriumot az OM finanszírozta, szakmai szervezését az OKI végezte, a program lebonyolítója pedig a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ volt.

A Szeminárium fő célja az volt, hogy a Szlovák-Magyar Történész Vegyes Bizottság mintájára – azzal szorosan együttműködve – létrehozzon két tanári a munkacsoportot – történelem- és társadalomismeret tanárokból. Ezek a munkacsoportok a tervek szerint áttekintik a két ország történelmi, illetve társadalomismereti tankönyveit és taneszközeit, valamint oktatási programokat, taneszközöket hoznak létre az eltérő történelemszemléletek megismerésére és megismertetésére. A kezdeményezés másik újdonsága az volt, hogy a találkozón részt vettek a két ország kisebbségi helyzetbe lévő tanárai is: szlovákiai szlovák történészek és tanárok, szlovákiai magyar történelemtanárok, magyarországi szlovák történelemtanárok, magyarországi magyar történészek és történelemtanárok.

A szemináriumon több mint harminc fő vett részt. Képviseltették magukat a két ország kisebbségi és többségi helyzetben lévő történészei és tanárai, valamint az OM Európai ügyekkel foglalkozó és a határon kívüli kisebbségek ügyeiért felelős főosztályainak képviselői. Érkezett egy megfigyelő a Vajdaságból is, aki hasonló jellegű párbeszédet szeretne indítani a szerb és magyar történelemtanárok között.

Béres Zoltán
(Palatábla)

Folytatás a Palatábla honlapján.

Vissza