Kérjük, segíts, hogy folytathassuk munkánkat!

Számlaszámunk: 11705008 – 20133762.

A támogatás bankkártyával itt lehetséges.

Nagyon köszönjük.

Szlovák és magyar történelemtanárok találkozója
2001 január 9. kedd, 0:00

A
közelmúltban szlovák és magyar történelemtanárok találkoztak
Pilisborosjenőn. Az érdekes találkozón a TTE elnöke és egyik alelnöke is
részt vett.
(Forrás: Palatábla)

2000. december 3-4-e között Szlovák és magyar
történelemtanárok találkozója címmel nemzetközi szeminárium (a
továbbiakban Szeminárium) zajlott le Pilisborosjenőn. A Szeminárium
kapcsolódott a 2112/2000. (V.31.) Kormány Határozat által működtetett
Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság munkatervéhez, valamint az
Európa Tanács “A XX. századi történelem tanítása” programjához. A
Szemináriumot az OM finanszírozta, szakmai szervezését az OKI végezte, a
program lebonyolítója pedig a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és
Információs Központ volt.


A
Szeminárium fő célja az volt, hogy a Szlovák-Magyar Történész Vegyes
Bizottság mintájára – azzal szorosan együttműködve – létrehozzon két
tanári a munkacsoportot – történelem- és társadalomismeret tanárokból.
Ezek a munkacsoportok a tervek szerint áttekintik a két ország
történelmi, illetve társadalomismereti tankönyveit és taneszközeit,
valamint oktatási programokat, taneszközöket hoznak létre az eltérő
történelemszemléletek megismerésére és megismertetésére. A kezdeményezés
másik újdonsága az volt, hogy a találkozón részt vettek a két ország
kisebbségi helyzetbe lévő tanárai is: szlovákiai szlovák történészek és
tanárok, szlovákiai magyar történelemtanárok, magyarországi szlovák
történelemtanárok, magyarországi magyar történészek és
történelemtanárok.


A szemináriumon
több mint harminc fő vett részt. Képviseltették magukat a két ország
kisebbségi és többségi helyzetben lévő történészei és tanárai, valamint
az OM Európai ügyekkel foglalkozó és a határon kívüli kisebbségek
ügyeiért felelős főosztályainak képviselői. Érkezett egy megfigyelő a
Vajdaságból is, aki hasonló jellegű párbeszédet szeretne indítani a
szerb és magyar történelemtanárok között.


Béres Zoltán
(Palatábla)


Folytatás a Palatábla honlapján.

Vissza